Menu
Obec Veverské Knínice
Veverské Knínice

Vítáme vás na stránkách MŠ Veverské Knínice 

Ježečci

jezecci  Se zvířátky projdem vrátky, v každém ročním období, půjdem tam a zase  zpátky otázky nám zodpoví. Pomůžou nám s úkoly a připraví nás do školy.

Vítáme vás na stránkách Ježečků. Do naší třídy ve školním roce 2023/2024 chodí 23 dětí z toho 11 chlapců a 12 dívek.

Naše pěkná nová třída se nachází v prvním poschodí mateřské školy . V její jedné části  si hrajeme  s hračkami ,stavebnicemi a dovádíme. V druhé části jsou stolečky s barevnými židličkami,kde stolujeme ,kreslíme ,tvoříme a prohlížíme si knížky.

Ve třetí části najdeme ložničku, ve které děti se svým plyšáčkem odpočívají. Je to třída heterogenní, navštevují ji děti od 4-7 let.

Ve třídě Ježečů se snažíme děti seznamovat s tím, co je důležité pro život a jsme připraveni pomoci dětem,pokud to potřebují.

 • 6:30-7:30 scházení dětí ve třídě Veverek, čas pro volné činnosti, přesun do třídy Ježečků
 • 7:30-8:45 pitný režim, individuální a skupinové činnosti
 • 8:45-9:15 hygiena, průběžná svačina
 • 9:15-9:45 individuální a řízené činnosti podle aktuální situace a programu
 • 9:45-11:45 hygiena, převlékání, příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11:45-12:30 hygiena, samostatné prostírání, oběd
 • 12:30-12:45 hygiena, příprava k odpočinku, odchod dětí po obědě
 • 12:45-14:00 odpočinek, četba, klidové činnosti s dětmi 
 • 14:00-14:45 převlékání, hygiena, odpoledne svačina
 • 14:45-16:30 hygiena, volné hry dětí, v případě příznivého počasí, hry na školní zahradě, odchod domů
   
 • volné činnosti (grafomotorika, výtvarná aktivita)
 • individuální  nebo skupinové činnosti (komunitní kruh, rozcvička, pohybové, smyslové námětové hry, výtvarné, pracovní činnosti, jazyková chvilka)
 • odpočinek, četba, klidové činnosti s dětmi /prohlížení knížek a časopisů, kreslení
 • pitný režim - děti si podle své potřeby nalévají nápoj během celého dne

Zápis je pro naše předškoláčky vstupní branou do školy. Je to první seznámení se školou a jejím prostředí,ovlivňuje představy
dítěte o škole, jestli se bude na školu těšit nebo naopak se může podílet na obavách dítěte ze školní docházky. Je to mimořádná    událost v životě dítěte a proto je nutné citlivě vnímat konkrétní dítě,poskytovat mu podněty a klást na něj takové nároky,které jsou v souladu s jeho potřebami a možnostmi.Děti se mohou lišit ve fyzické vyspělosti a v poznávacích předpokladech.
Proto bychom měli společně zvolit takovou cestu /podporu,kvalitu přípravy, klima rodiny i mateřské školy/, která by dítě dovedla do  školy bez potíží a nejlépe s radostí.  

A co bychom měli děti naučit,aby byly pohybově vyspělé,samostatné v sebeobsluze,aby ovládaly své tělo?

házet a chytat míč,udržet rovnováhu na jedné noze,zapnout,rozepnout zip,knoflíky,zavázat si tkaničky,samostatně se oblékat,

používat správně příbor,umět se vysmrkat,používat toaletní papír, splachovadlo .....

Aby byly citově samostatné a kontrolovaly své chování ?

zvládat odloučení od rodičů,vyjadřovat svůj názor, reagovat bez výkyvů nálad,snést drobný neúspěch, dodržovat dohodnutá pravidla....

Aby měly přiměřené jazykové a komunikativní dovednosti?

vyslovovat správně hlásky,vyprávět příběh,vést rozhovor,používat neverbální komunikaci ....

Aby ovládaly koordinaci ruky a oka,jemnou motoriku,pravolevou orientaci ?

modelovat,stříhat,kreslit, zvládat činnosti s drobnějšími předměty/korálky,stavebnice/,držet správně tužku třemi prsty, rozeznávat geometrické tvary,rozlišovt pravou a levou stranu v prostoru i na těle.....

Aby rozlišovaly zrakové a sluchové vjemy?

rozlišovat barvy,velikost,materiál,zvuky, rozkládat a složit slovo ze slabik,najít rozdíly na obrázcích,reagovat srávně na světelné signály....

Aby zvládaly jednoduché myšlenkové operace a orientovaly se v základních matematických pojmech?

ukazovat počet na prstech,umět počítat do šesti, třídit předměty podle barvy,tvaru,řešit hádanky,jednoduché slovní příklady, rozumět pojmům včera,dnes,zítra a pojmům označující velikost /dlouhý,malý,těžký/....

Aby udržely pozornost  na  určitou dobu a záměrně si pamatovaly a vědomě se učily?

soustředit se na určitou činnost a neodcházet,pamatovat si říkadla, písničky,postupovat podle pokynů,pracovat samostatně a s chutí....

Aby byly přiměřeně sociálně samostatné,schopné soužití s vrstevníky a ve skupině?

umět pozravit,požádat a poděkovat za pomoc, navazovat kontakty,vyjednávat,dohodnout se, chovat  se přátelsky,dělit se o hračky brát ohled na druhé.... 

Milí rodiče,

jak jistě víte z nařízení vlády, je mateřská škola plošně uzavřena

od 1. 3. – 21. 3. 2021.

Mateřská škola má povinnost ve vymezených mimořádných situacích distančně vzdělávat děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti -„Předškoláci“- mají také povinnost se distančně vzdělávat. Pojem distanční vzdělávání znamená „vzdělávání na dálku“.

Vzhledem k věku dětí bude z naší strany postačující, pokud budeme prostřednictvím domluvené komunikace předávat tipy na tematicky zaměřené aktivity, vhodné pro domácí prostředí, jednou týdně.

Zadávané aktivity budou cíleně rozvíjet grafomotoriku, matematické představy, sluchové a zrakové vnímání, paměť, řečový projev, jemnou motoriku, logické myšlení. Dané materiály vám přijdou e-mailem. Pracovní listy, omalovánky, výtvarné tvoření dětí založíte do pevných složek a po skončení distančního vzdělávání přinesete do mateřské školy.

Složky si děti podepíšou.

Materiály budou zasílány všem Ježečkům, u mladších dětí se nebude jednat o distanční vzdělávání, ale o nadstandardní činnost a vstřícný krok naší MŠ. Po mladších dětech nemůžeme vyplňování pracovních listů požadovat.

V případě potřeby je možné vám materiály dopravit v tištěné podobě domů (pouze pro předškoláky).

Hodnocení výsledků distančního vzdělávání proběhne v MŠ po jeho ukončení (výstavka prací dětí na nástěnce).

Rádi vám poradíme – mskninice@seznam.cz nebo na tel. čísle.

NA CESTĚ POZNÁNÍM BUDE VÁS I DĚTI DOPROVÁZET JEŽEČEK DUPÁLEK!!

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na