Menu
Obec Veverské Knínice
Veverské Knínice

Vítáme vás na stránkách MŠ Veverské Knínice 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Název školního vzdělávacího programu: Veverka Čiperka a ježeček Dupálek s námi poznávají svět

Motto naší školky:

 „Se zvířátky projdeme vrátky v každém ročním období, půjdeme tam a zase zpátky otázky nám zodpoví. Pomůžou nám s úkoly a připraví nás do školy.“

Provozní doba MŠ:

Denně (pracovní dny) mimo státní svátky od 6:30 - 16:30.

Děti se budou scházet do 8:00 (školní řád). V 8:00 se z bezpečnostních důvodů MŠ zamyká.

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola byla sloučena spolu se základní školou v jednu organizaci od 1. 1. 2005, dříve byla samostatným subjektem. Od 1. 7. 2020 se stala opět samostatným subjektem a prošla rekonstrukcí. Vybudovalo se nové sociální zařízení pro zaměstnance a venkovní sociální zařízení pro děti. Opravila se terasa a budova získala novou fasádu. Budova mateřské školy se nachází v centru obce za budovou obecního úřadu. Budova školy je dostatečně vzdálená od hlavní silnice a je obklopena zelení. V okolí obce se nachází chráněné území Podkomorské lesy.

Součástí školy je i rozsáhlá školní zahrada, která prošla v posledních letech celkovou rekonstrukcí a její vybavení odpovídá platným předpisům. Součástí zahrady jsou herní prvky jako houpadla, prolézačky a multifukční věž se skluzavkou. Dominantou zahrady je velké pískoviště opatřené ochrannou sítí, které je pravidelně využíváno dětmi.

Mateřská škola je dvoutřídní. Třída v přízemí slouží zároveň jako herna, část jako jídelna a ložnice dětí. Nábytkové vybavení školy je postupně modernizováno a je zcela přizpůsobeno potřebám dětí, kdy jsou všechny hračky a pomůcky volně přístupné dětem. V herně je vybudovaný ateliér, sportovní kout. Koupelna dětí prošla celkovou rekonstrukcí, byl doplněn počet umývadel dětí, podle hygienických norem i poličky zajišťující bezkontaktnost ručníků a kelímků na čištění zubů. 

Druhá třída se nachází v prvním patře. Slouží též jako herna, kde jsou hračky a pomůcky volně přístupny dětem. V herně je ateliér a sportovní kout. Koupelna s platnými hygienickými předpisy. V prvním patře je samostatná ložnice pro děti.

Součástí budovy mateřské školy je i kuchyně.

Mateřská škola se nachází v budově za OÚ Veverské Knínice.

Adresa:

Mateřská škola Veverské Knínice, okres, Brno-venkov, příspěvková organizace,

Veverské Knínice 67,

664 81 Ostrovačice

Telefon: 547 723 011, 725 823 266

E-mail: mskninice@seznam.cz

DIGITALIZUJEME ŠKOLU 

 

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Obec Veverské Knínice, Veverské Knínice 260, 664 81 p. Ostrovačice, IČ: 378640

3. Organizační struktura

 • Mateřská škola - IZO: 107 603 667
 • Školní jídelna - IZO: 103 091 483

4. Kontaktní spojení 

Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Veverské Knínice 67, 664 81 p. Ostrovačice

4.2 Úřední hodiny

 • pondělí – čtvrtek:     7:30 – 15:30
 • pátek:                         7:30 – 14:00

4.3 Telefonní čísla

Mateřská škola
 • Telefon: 547 723 011
 • Mobil: 725 823 266
Školní jídelna
 • Telefon: 547 723 012
 • Mobil: 728 961 796

4.4 Adresa internetové stránky

www.mskninice.cz

4.5 Adresa e-podatelny

mskninice@seznam.cz

4.6 Další elekronické adresy

4.7 Datová schránka

ID: vn9gaz5

5. Případné platby lze poukázat

 • Číslo účtu: 123-2234380287/0100
 • Číslo účtu jídelna: 123-2347130217/0100

6. IČ

09264922

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2024-2025

Rozpočet MŠ pro rok 2023

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři mateřské školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři mateřské školy v úředních hodinách.

Postup při podání:

Informace o provozu podatelny

a) Adresa:

Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Veverské Knínice 67 , 664 81 p. Ostrovačice

IČ: 09264922

telefon: 547 723 011, 725 823 266

b) Úřední hodiny

pondělí – čtvrtek: 7:30 – 15:30

pátek: 7:30 – 14:00

c) Elektronická adresa:

mskninice@seznam.cz

d) Identifikátor datové schránky:

ID datové schránky: vn9gaz5

e) Další možnosti elektronické komunikace:

nejsou

f) Přehled dalších datových formátů obsažených v datové zprávě

Datovými formáty přípustnými pro datové zprávy dodávané do datové schránky jsou:

*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®),

*.PDF/A (Portable Dokument Format for the Long-term Archiving),

*.XML (Extensible Markup Language Document),

*.FO/*.ZFO (602XML Filler dokument),

*.HTM, *.HTML (hypertextový dokument),

*.ODT (Open Document Text),

*.ODS (Open Document Spreadsheet),

*.ODP (Open Document Presentation),

*.TXT (prostý text),

*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),

*.DOC/*.DOCX (dokument MS Word),

*.XLS/*.XLSX (dokument MS Excel),

*.PPT/*.PPTX (MS PowerPoint Presentation),

*.JPG/*.JPEG/*.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),

*.PNG (Portable Network Graphics),

*.TIF/*.TIFF (Tagged Image File Format),

*.GIF (Graphics Interchange Format),

*.MPEGl/*.MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),

*.WAV (Waveform Audio Format),

*.MP2/*.MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 5 MB.

Bezpečnost datové zprávy dodávané do datové schránky

Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky. Takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD, flash disk, paměťové karty (SD, SDHD, XD).

h) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu:

Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

i) Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě

Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

12. Předpisy

12.1 Nejdůležitější používané předpisy

13. Úhrady za poskytování informací

13.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytnuté informace jsou poskytovány zdarma.

 

Klíšťata

Dokumenty, které se týkají provozu mateřské školy:

Pro rodiče, kteří budou žádat o přijetí ke školnímu vzdělávání:

Školné

Úplata se provádí každý měsíc, a to do 15. dne kalendářního měsíce trvalým příkazem na účet školy 123 - 2234380287/0100.

Pokud zákonný zástupce dítěte ani po písemném upozornění neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, bude ředitelka školy postupovat podle § 35 odst.1 písm. d), Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Ropočet MŠ:

Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2024-2025

Rozpočet MŠ pro rok 2023

Název organizace: Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Veverské Knínice 67 , 664 81 p. Ostrovačice

IČ:09264922

Zřizovatel: Obec Veverské Knínice, Veverské Knínice 260, 664 81 p. Ostrovačice,

IČ: 378640


Ředitel školy:

Mgr. et Mgr. Marie Ambrožová

Veverské Knínice 67

664 81 p. Ostrovačice

IČ: 09264922


Organizační struktura:

 • Mateřská škola - IZO: 107 603 667

 • Školní jídelna - IZO: 103 091 483


Kontaktní údaje:

Mateřská škola

 • Telefon: 547 723 011
 • Mobil: 725 823 266
 • E-mail: mskninice@seznam.cz
 • Web: mskninice.cz
 • Datová schránka: ID: vn9gaz5
 • Číslo účtu: 123-2234380287/0100

Školní jídelna

 • Telefon: 547 723 012
 • Mobil: 728 961 796
 • Číslo účtu: 123-2347130217/0100

Plán naší mateřské školy:

Měsíc září:

 • zahájení školního roku 2023/2024

Měsíc říjen:

 • pečení štrůdlu
 • hýbeme se se Sportíkem (každé pondělí dopoledne v MŠ)
 • 1x za 14dní odpoledne kroužek keramiky
 • každý čtvrtek odpoledne kroužek angličtiny 
 • 4.10. logopedická depistáž 8:00 v MŠ
 • spolupráce s rodiči (výroba razítek z brambor) 
 • 5.10. plavání (9 lekcí) odjezd 7:45
 • 11.10 barevný den - HNĚDÁ (hnědé oblečení)
 • 25.10. 9:00 divadlo Hvězdička v MŠ představení Noční víla 
 • 31.10. oslava svátku Halloween (v kostýmech) 

Měsíc listopad:

 • 1.11. zamykání zahrady se skřítkem Podzimníčkem
 • 2.11. návštěva místního hřbitova
 • 3.11. oslava Halloweenu a Dušiček - tancování v místní sokolovně v kostýmech
 • vaření čajů z bylin
 • 8.11. barevný den - oranžová
 • spolupráce s rodiči - výroba vánočního dárku pro seniory do 16.11.2023

Měsíc prosinec:

 • 2.12. vánoční vystoupení u stromečku před OÚ
 • 5.12. mikulášská nadílka v MŠ
 • 6.12. vánoční focení
 • vánoční pečení
 • 13.12. rozbalování dárků u stromečku v MŠ
 • 20.12. barevný den - bílá
 • 20.12. loutkové divadlo Smolařínek v MŠ
 • 21.12. představení v MŠ
 • 22.12. 9:00 pan Vojkůvka představení Veselé Vánoce

Měsíc leden:

 • 5.1. návštěva místního kostela (Tři králové)
 • 8.1. koledování po vsi Tři králové
 • 10.1. barevný den - ŠEDÁ 
 • 17.1. lyžování Lemur (každou středu/6 lekcí)
 • 19.1. vyšetření zraku v MŠ 

Měsíc únor:

 • zimní olympiáda (děti přijdou v českých barvách)
 • karneval v MŠ
 • 21.2. barevný den - Modrá
 • smažení koblížků
 • 29.2. ples v MŠ

Měsíc březen:

 • 19. a 26.3.návštěva předškoláků v místní ZŠ
 • 11.3. návštěva místní knihovny
 • 12.3. čtení od našich seniorů 
 • 18.3. návštěva planetária (odjezd 7:50)
 • 20.3. vynášení Morany a odemykání zahrady se skřítkem Jarníčkem
 • 27.3. velikonoční pečení
 • 28.3. barevný den - zelená + hledání velikonočních vajec 

Měsíc duben:

 • zápis do ZŠ
 • 2.4. návštěva místního kostela
 • 8.4. umělecký řezbář v MŠ
 • 10.4. divadlo Radost (Příběhy králíčka Péti)
 • 17.4. barevný den - žlutá
 • 30.4. čarodějnice (děti přijdou v kostýmu)

Měsíc květen:

 • 7.5. Veverky  a 9.5. Ježečci vystoupení ke Dni matek v 16:00 v MŠ
 • 10.5. zápis do MŠ
 • 20.5. 8:00 společné focení
 • 21.5. ukázka výcviku dravců na místním hřišti s ZŠ
 • 23.5. barevný den - červená
 • 29.5. divadlo v MŠ Krtek a dráček
 • 31.5. oslava MDD

Měsíc červen: 

 • 5.6. barevný den - růžová
 • 12.6. školní výlet na hrad Veveří
 • 14.6. Pasování předškoláků
 • akce s policií ČR
 • 28.6. zakončení školního roku (hledání pokladu se zmrzlinovým pohárem)

Plán bude postupně doplněn - dle mimořádné situace.

Děkujeme za pochopení.

17.5.2024

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o nepřijetí 

Podle § 183 odst.2 č. 561/2004 Sb., školského zákona se rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání oznamuje:

 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole –  u vchodu do budovy školy
 • na webových stránkách školy

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Zápis dětí do Mateřské školy Veverské Knínice, příspěvková organizace, okr. Brno-venkov na školní rok 2024/25 se uskuteční 9. a 10. května 2024.

Podle § 183 odst.2 č. 561/2004 Sb., školského zákona se rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání oznamuje:

 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole –  u vchodu do budovy školy
 • na webových stránkách školy

Žádosti lze podat

Vyplněné a podepsané dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

- do datové schránky školy: vn9gaz5

- e-mailem s uznaným elektronickým podpisem: mskninice@seznam.cz

- poštou na adresu - MŠ Veverské Knínice 67, 66481

- využití poštovní schránky mateřské školy. Zalepenou obálku označte názvem – “zápis do MŠ“

 

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Povinné předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/25 se týká dětí, narozených v době od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.
Tedy od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení jeho povinné školní docházky. 
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro výše uvedený školní rok. 

Informace    

Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Žádost  

Dítě by mělo zvládat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na