Menu
Obec Veverské Knínice
Veverské Knínice

Vrchnost a poddaní

Z historie víme, že Přemyslovci vlastnili na Moravě mimo jiné také četné vesnice.

Vdova po českém králi Přemyslu Otakarovi I. založila v roce 1223 klášter Porta coeli (Brána nebes). Společně se svým synem markrabětem Přemyslem vybavila jej četnými vesnicemi, mezi nimi byla i naše obec.

Od tohoto roku byli její obyvatelé poddanými kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova a pro tento klášter byli povinni robotovat.

Dnes se nebudeme o těchto robotách rozpisovat, napíšeme o nich v jiném pojednání. Dnes si všimneme, jak i další vrchnosti dovedly využívat poddaného lidu.

Markrabě Jan vzal pod svou ochranu klášter se všemi jeho vesnicemi a nařídil purkrabímu na Veveří, aby vykonával toto ochranné právo. Veverské Knínice měly následující povinnosti k zeměpanskému hradu Veveří, jak je psáno v „půhonech“ z roku 1480, kde se mezi jiným uvádí: „Knihnice Německé 1 kopu dávají zemných peněz, item met ovsa k setí dávají, item orati mají k jaři (k jeři) i ozimy, item kury dávají k vánocům a vajce k veliké noci a drva voziti mají k vánocům. Znata z Lomnice a na Říčanech půjčil klášteru 900 tolarů. Zato musili Kníničtí odebírat pivo z Říčanského pivovaru od roku 1565.

V roce 1572 prodal Albrecht Černohorský z Boskovic Znatovi Veveří a vymínil si mimo jiné i 4 kopy vajec z Veverských Kníníc.

V dalších smlouvách jimiž Veveří přecházelo na různé majitele, jsou uvedeny Veverské Knínice mezi dědinami patřícími klášterů Porta coeli a byly povinny platit roční poplatky různé výše, odevzdávat desátky, robotovat a plnit další povinnosti pro hrad Veveří.

V obci za císaře Josefa II, byl roku 1782 zrušen klášter Porta coeli. Klášterní majetek byl prodán a sice: mlýn podkomorský za 208 zlatých a 40 zlatých roční činže, panský hostinec s povinností nalévat panské pivo za 366 zlatých a 40 zlatých roční činže, palírna a s právem řeznickým za 155 zlatých a 130 zlatých roční činže, domek číslo 44 (staré číslování; poznámka pisatele) a1 a 3/8 (jedna celá tři osminy) míry polí za 7 zlatých roční činže.

Celý majetek zrušeného kláštera tišnovského.

Předklášterský dvůr koupil Vilém baron Mundy. Ze soukenického vandrovního, který založil v Brně soukenickou továrnu, zbohatl hlavně v období napoleonských válek, koupil si šlechtický titul a za 277–179 zlatých se stal majitelem panství Veverského a Tišnovského.

Od rodiny Mundyů koupil Veveří švédský princ Gustav Wasa v roce 1830, který zde žil ve vyhnanství ze své rodné země.

V roce 1830 založil nadaci na podporování vzdělání dětí, V roce 1849 dostalo 9 škol na panství po 72 až 75 knihách a 2 až 3 mapy. Knínická škola dostávala z této nadace jestě na počátku tohoto století přes dva zlaté na zakoupení knih.

Další majitelé panství Veveří neměli už vliv na pokrokový rozvoj vesnice.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na