#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 6
poslední

Letecká aplikace biologickým prostředkem TrichoLet

Společnost Biocont Laboratory bude provádět leteckou aplikaci biologickým prostředkem TrichoLet pro ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným.
Aplikovaný prostředek má povolení pro leteckou aplikaci a není nebezpečný pro člověka ani není toxický pro včely, zvěř, vodní organismy a další necílové organismy.
Ošetření proběhne ve dvou aplikacích. Termín první aplikace bude předběžně v neděli 24. června, případně v následujících dnech, v závislosti na vývoji škůdce a povětrnostních podmínkách. Druhá aplikace bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci.
celý text

ostatní | 24. 6. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Prodej traktoru

Obec Veverské Knínice oznamuje prodej traktoru Zetor MAJOR dle podmínek uvedených v příloze. Lhůta na podání nabídek: Do úterý 7.7.2020 do 14 hod. včetně. celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Příměstský tábor Ostrovačice

Přírodní příměstský tábor pro děti od 4 do 13 let

Přírodní tábor zaměřený na návrat k přírodě, napojení na přírodní živly a zdravý životní styl.

1. Pohádkový den – rozvoj kreativity a fantazie
2. Sportovní den – základy jogy, míčové hry, kroket,
3. Přírodní živly – správné dýchání, stavění vodní hráze, rozdělávání ohně (výroba louče), poznávání rostlin
4. Celodenní výlet s návštěvou Pohádky máje a možností koupání v biotopu
5. Rodinný den - týmové hry – orientační běh, plnění úkolů ve skupinách. Odpoledne možnost zapojení rodičů, společný táborák a možnost přespání ve stanech.
celý text

ostatní | 22. 6. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Pošta Říčany - dočasná změna hodin pro veřejnost

Dočasná změna hodin pro veřejnost platná v období od 22.6.-31.8.2020 na poště v Říčanech. celý text

ostatní | 15. 6. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Pošta Ostrovačice - dočasná změna hodin pro veřejnost

Dočasná změna hodin pro veřejnost platná v období 22.6.-.31.8.2020 na poště v Ostrovačicích. celý text

ostatní | 15. 6. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Hledá se kocour

Ve středu večer se ztratil roční černý kocour s bílou skvrnou na náprsence. Případné informace zavolejte prosím na tel. č. 606 534 341. celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Harmonogram pokládky asfaltového koberce Ovčírna/Janošův kopec

Pokládání asfaltu bude probíhat v několika dnech a cyklech, a to od neděle 24.5.2020 do středy 27.5.2020.V tuto dobu budou v obci vyznačeny objízdné trasy. Přesné informace byly distribuovány občanům dotčené části obce do domu a jsou v příloze této zprávy. Děkujeme za pochopení a součinnost. celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

WORKSHOP 2020 „Policistou na zkoušku“

Akce náborového centra KŘ PČR JMK se koná 10.06., 26.06.2020 v areálu SKP Kometa, Bauerova 5. Brno
Nutná registrace předem.
celý text

ostatní | 21. 5. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Přerušení dodávky pitné vody

Oznamujeme občanům, že z důvodu opravy vodovodních armatur bude přerušena dodávka pitné vody a to zítra ve čtvrtek 21.5. od 09.00 do 14.00 hod., a to v části obce od obecního úřadu k bývalé restauraci u Osady na pravé straně hlavní ulice. Děkujeme za pochopení.

celý text

ostatní | 20. 5. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Přerušení dodávky pitné vody

Oznamujeme občanům, že z důvodu opravy vodovodních armatur bude přerušena dodávka pitné vody a to dnes od 10.30 do 15.00, a to v části obce od bývalé restaurace u Osady v trase Ovčírna. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Přerušení dodávky pitné vody

V pondělí 18.5. v době od 8.30 – 14 hod. bude přerušena dodávka pitné vody z důvodu opravy vodovodních armatur. Dotčenými částmi obce budou : Hlavní ulice od obecního úřadu směrem k horní točně, přilehlé ulice v okolí Placu, Podskalí, v Chaloupkách a část obce pod školou. celý text

ostatní | 15. 5. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Dětské hřiště "Na place"

Dnešním dnem, 6.5.2020 je otevřeno dětské hřiště „Na place“. Prosíme o dodržování všech dosavadních vládních nařízení i během jeho užívání. Dětem a maminkám přejeme veselé a bezpečné hraní! celý text

ostatní | 6. 5. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Vítání občánků bude v náhradním termínu

Vítání občánků plánované na neděli 10. 5. se z důvodů nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR ruší. O náhradním termínu budeme včas informovat. celý text

ostatní | 6. 5. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Posun termínu žádostí o dotace z rozpočtu Obce Veverské Knínice

S ohledem na oficiální predikci Ministerstva financí ČR je vyhlášení možnosti žádat o dotace z rozpočtu obce odloženo,
a to předběžně na srpen tohoto roku. Po zohlednění vývoje ekonomické situace budeme včas o termínech podání žádosti informovat. celý text

ostatní | 6. 5. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Opatření Ministerstva zdravotnictví

Vláda ČR dne 4. 5. 2020 vzala usnesením č. 510 na vědomí Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se Všem osobám se s účinností ode dne 5. května 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
a) dětí do dvou let věku,
b) dětí starších dvou let a mladších sedmi let v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických pracovníků v mateřské škole a pečujících osob v dětské skupině,
c) dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
d) osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
e) osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,
f) osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,
g) řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
h) osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2,
i) moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2 v opatření.
Úplný text Usnesení vlády a schváleného Opatření v příloze.
celý text

ostatní | 5. 5. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vypnutá oblast: bez napětí bude ve Veverských Knínicích č.p. 342,343,317,292 a 304 celý text

ostatní | 5. 5. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Zprovoznění mateřské školy a školní jídelny

Od pondělí 4. 5. 2020 bude opět otevřena Mateřská škola ve Veverských Knínicích a zprovozněna školní kuchyně, včetně výdeje obědů pro zájemce z řad občanů. Podmínky pro návštěvu MŠ naleznete v příloze. celý text

ostatní | 27. 4. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Důležité upozornění - měření spotřeby vody

Vodárenská akciová společnost z důvodu vyšší spotřeby vody provádí během víkendu měření průtoku na síti. Z tohoto důvodu důrazně žádáme občany, aby nepouštěli závlahy a nenapouštěli bazény z vodovodního řadu. Běžná spotřeba nevadí. Porušení této výzvy by vedlo k možné závadě na měření a došlo by ke zkreslení výsledků. Děkujeme za pochopení a věříme, že nebude třeba dohledávat nadměrný odběr vody u jednotlivých nemovitostí.
celý text

ostatní | 24. 4. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Oznámení o změně autobusové dopravy

Oznamujeme občanům, že od pondělí 27.4.2020 z důvodů stavebních prací v části obce "Ovčírna"nebude autobus do odvolání a po dobu nezbytně nutnou zajíždět k horní točně. Nástupní a výstupní místo autobusové dopravy je před budovou obecního úřadu. Děkujeme za pochopení.
celý text

ostatní | 24. 4. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová
Novinky z naší obce do Vašeho telefonu 1

Novinky z naší obce do Vašeho telefonu

Vzhledem k současné situaci, víc než jindy, všichni potřebujeme aktuální informace. Všechny novinky a důležité zprávy z našeho webu můžete mít ve svých mobilních telefonech.

Je tu pro Vás mobilní aplikace V OBRAZE. Pokud ji ještě nemáte, velmi jednoduše a rychle si ji nainstalujete. Tato služba je pro všechny občany zdarma. celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor: správce webu

Úřední hodiny Měst.úřad Rosice

Stanovení úředních hodin pro veřejnost od 20.4.2020 celý text

ostatní | 20. 4. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Velikonoční přání

Promluva pana faráře Ludvíka Bradáče z místního rozhlasu nejen k farníkům, ale ke všem občanům; v neděli 12. dubna v 10 hod. celý text

ostatní | 11. 4. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Uzavření Mateřské školy Veverské Knínice

Mateřská škola zůstává do odvolání uzavřena. celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Informace Ministerstva životního prostředí ohledně nakládání s odpady v době trvání nouzového stavu celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Změna úředních hodin

Obecní úřad do odvolání stanovuje úřední hodiny pro veřejnost v Po a Stř od 16-19 hod. Nezbytně nutné žádosti vyřídíme v uvedené době po předchozí telefonické domluvě. celý text

ostatní | 24. 3. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Zajištění roušek pro občany

Zítra bude obec distribuovat do domů ušité roušky. Protože jich nemáme dostatek, budou postupně došívány a dodávány do domů prozatím v počtu jedna rouška/jeden dům. Chybí nám šičky. Umíte-li šít a jste ochotny nám vypomoci, prosím volejte na 724 185 219. Připravujeme polotovary, které je nutno zkompletovat. Děkujeme za pochopení a případnou pomoc. celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Jídelna Hotel Hasičský dům

Jídelna Hotel Hasičský dům nabízí možnost zajištění obědů. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Opatření v obci Veverské Knínice proti šíření koronaviru

Opatření Obce Veverské Knínice v souvislosti se zákazem volného pohybu vydaného Vládou ČR celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Uzavření sokolovny

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12.3.2020
č.194 je sokolovna do odvolání uzavřena celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová

Zápis do 1.ročníku ZŠ Veverské Knínice

Zápis žáků do 1. ročníku naší školy se bude konat v budově školy v úterý 7.4.2020 od 14 hodin. celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Zuzana Armutidisová
první předchozí
ze 6
poslední