#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW

Typ: náš tip
Kontrola kotlů na pevná paliva.

Zákon č. 201/2012 Sb.:   (§ 17, odst. 1, písm. h)

Provozovatel stacionárního zdroje je povinen. (kotle ústředního toperní na tuhá paliva)

h) provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

 

Doporučujeme občanům, aby se obraceli na výrobce kotlů, který jim doporučí, kam se mají obrátit se žádostí o provedení kontroly.

 


Vytvořeno: 15. 11. 2016
Poslední aktualizace: 15. 11. 2016 15:30
Autor: Bc. Oldřich Matyáš