#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Důležité odkazy a kontakty na úřady v okolí


Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací.

 
Nejbližší zdravotnická zařízení

Lékárny
 
Odkaz na žádosti ve věcech stavebního řádu

 

Sdělení k aktuálnímu stavu a podmínkám připojení na  kanalizaci.

Aktuálně k 1.1. 2017 se ke splaškové kanalizaci mohou připojit domácnosti v lokalitách Pod Skalou, Janošův kopec, Ovčírna a Javůrská, včetně přilehlých ulic, pokud mají zpracovaný projekt a územní souhlas MÚ Rosice. Před zasypáním přípojky je nutné vyrozumět obec k provedení kontroly správnosti připojení pracovníkem obce. Bezprostředně po připojení je nutné uzavřít s obcí smlouvu o likvidaci odpadních vod. Pro uzavření smlouvy je nutné uvést datum připojení u domácností s vlastní studnou (platba paušálem) nebo stav vodoměru ke dni připojení u domácností, připojených pouze na obecní vodovod(platba vodné = stočné).

Sdělení k projektům domovních přípojek kanalizace.

Ve věci zhotovení projektů domovních přípojek mohou občané kontaktovat autora projektu kanalizace, p.  Ing. Miloše Cíka přímo na tel. čísle 774 366 117 nebo požádat na OÚ o zprostředkování kontaktu. Projekt může být zpracován i jinou odborně způsobilou osobou.