#
#
#
#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Paměti pana řídícího Blažka

Proměny krajiny


Knínické občany, kteří po letech zavítají do rodné obce, překvapí změněný ráz krajiny. Zmizela drobná políčka, širé lány svědčí o tom, že zemědělci nastoupili úspěšnou cestu k zemědělské velkovýrobě, rodáci marně hledají spousty ovocných stromů, které se zelenávaly kolem obce a za něž není náhrady. Okres Brno–venkov patří v Jihomoravském kraji k okresům, které jsou nejvíce zamořeny zplodinami průmyslové výroby.

Proto dnes, kdy v celém světě se mluví a jedná o ochraně životního prostředí, máme zájem na ochraně každého stromu, o nahrazení vykácených stromů novými jedinci. Je to v zájmu zkrášlení naší obce. O zlepšení životního prostředí v obci mají v nemalé míře občané, kteří vysazují prostranství před svými domy.