#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Vítáme vás na stránkách MŠ Veverské Knínice 

 
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Název školního vzdělávacího programu: "POJĎME SPOLU POZNÁVAT NÁŠ SVĚT"

Motto naší školky:

   "Já jsem školka Slunečnice, ke sluníčku stáčím květ, děti přijmu do náruče, zatočí se s námi svět."

Provozní doba MŠ:

denně (pracovní dny) mimo státní svátky od 6:30 - 16:30

Děti se budou scházet do 8:00 (školní řád). V 8:00 se z bezpečnostních důvodů MŠ zamyká.

Zájmové kroužky:

 

Plán naší mateřské školy:

Měsíc září:

 • zahájení školního roku 2021/2022
 • logopedické depistáž v MŠ
 • společné pouštění draků

Měsíc říjen:

 • pečení štrůdlu
 • spolupráce s rodiči (výroba razítek z brambor)
 • divadlo Hodonín představení Krtek a rytíř
 • logopedická depistáž v MŠ
 • 21.10.  muzikálové představení  - pan Vojkůvka
 • 25.10. oslava svátku Halloween (v kostýmech) a odpolední dýňování s rodiči

Měsíc listopad:

 • společné pouštění draků
 • vaření čajů z bylin
 • hledání pokladu se skřítkem Podzimníčkem
 • spolupráce s rodiči (výroba vánočního dárečku pro seniory)
 • 25.11 vánoční focení

 

Měsíc prosinec:

 • 1.12. mikulášská nadílka
 • 14.12. vánoční pečení perníčků
 • 15.12. rozbalování dárků u stromečku
 • 18.12. vánoční vystoupení dětí z MŠ  na náměstí + vánoční jarmark
 • 22.12. divadlo Hodonín v MŠ představení Krtek a Vánoce

 

Měsíc leden:

 • 5.1.návštěva místního kostela
 • 6.1.Tři králové - koledování po vsi
 • zimní radovánky - objevování zimních sportů
 • 19.1. lyžování LEMUR (každou středu)

 

Měsíc únor:

 • karneval v MŠ
 • lyžování LEMUR (každou středu)
 • 28.2 vyšetření zraku

 

Měsíc březen:

 • vítání jara 
 • vynášení Morany
 • návštěva místní knihovny

 

Měsíc duben:

 • otvírání zahrady 
 • pálení čarodějnic
 • zápis do ZŠ
 • tvoření s dětmi - dáreček pro maminku

 

Měsíc květen:

 • zápis do MŠ
 • besídka ke dni matek

 

Měsíc červen:

 •  školní výlet
 •  oslava MDD
 •  společné focení
 •  cesta za pokladem
 •  loučení s předškoláky

 

Plán bude postupně doplněn - dle mimořádné situace.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 


Mateřská škola se nachází v budově za OÚ Veverské Knínice.

Adresa:

Mateřská škola

Veverské Knínice, okres, Brno-venkov,

příspěvková organizace,

Veverské Knínice 67, 664 81 Ostrovačice

 

IČO: 09264922

Telefon: 547 723 011

                725 823 266

E-mail: mskninice@seznam.cz

Klíšťata

Informace ohlehdně vytahování klíšťat 

 

Organizace školního roku 2021/2022

Organizace školního roku 2021/2022 

 

Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ

Metodický portál RVP - Modul Články

 

Dokumenty, které se týkají provozu mateřské školy:

 

Školní vzdělávací program 
Provozní řád
Školní řád 
Čestné prohlášení o nenařízené karanténě
Co potřebuje dítě do MŠ - informace pro rodiče 
 

Pro rodiče, kteří budou žádat o přijetí ke školnímu vzdělávání:

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka
Dovednosti předškoláka 

Školné

MŠVK_1_2021-školné
Sdělení MŠ - OÚ

Úplata za vzdělávání v předškolním zařízení (tzv. školné).

Výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole stanoví ředitelka školy po projednání se zřizovatelem.

Pro školní rok 2021/2022 je stanovena ve výši 450 Kč na jeden měsíc.

Pokud není přerušen provoz mateřské školy, má zákonný zástupce povinnost hradit tuto úplatu i v případě, že dítě do mateřské školy nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky.

Úplata se provádí každý měsíc, a to do 15. dne kalendářního měsíce trvalým příkazem na účet školy 123 - 2347130217/0100

Pokud zákonný zástupce dítěte ani po písemném upozornění neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, bude ředitelka školy postupovat podle § 35 odst.1 písm. d), Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
      Zřizovatel: Obec Veverské Knínice, Veverské Knínice 260, 664 81 p. Ostrovačice, IČ: 378640
3. Organizační struktura
 • Mateřská škola - IZO: 107 603 667
 • Školní jídelna - IZO: 103 091 483
4. Kontaktní spojení 

Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Veverské Knínice 67, 664 81 p. Ostrovačice

4.2 Úřední hodiny
 • pondělí – čtvrtek:     7:30 – 15:30
 • pátek:                         7:30 – 14:00
4.3 Telefonní čísla
Mateřská škola
 • Telefon: 547 723 011
 •  Mobil:   725 823 266
   
Školní jídelna
 • Telefon: 547 723 012
 •  Mobil:   728 961 796
4.4 Adresa internetové stránky

www.mskninice.cz

4.5 Adresa e-podatelny

mskninice@seznam.cz

4.6 Další elekronické adresy
4.7 Datová schránka

ID: vm9gaz5

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 123-2234380287/0100

Číslo účtu jídelna: 123-2347130217/0100

6. IČ

09264922

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Rozpočet

Rozpočet

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři mateřské školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři mateřské školy v úředních hodinách.

Postup při podání:

Informace o provozu podatelny

a)         Adresa:

Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Veverské Knínice 67 , 664 81 p. Ostrovačice

IČ: 09264922

telefon: 547 723 011

               725 823 266

 

b)         Úřední hodiny

pondělí – čtvrtek:     7:30 – 15:30

pátek:                         7:30 – 14:00

c)         Elektronická adresa:

mskninice@seznam.cz

d)         Identifikátor datové schránky:

ID datové schránky:  vm9gaz5

e)         Další možnosti elektronické komunikace:

nejsou

f)         Přehled dalších datových formátů obsažených v datové zprávě

Datovými formáty přípustnými pro datové zprávy dodávané do datové schránky jsou:

*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®),

*.PDF/A (Portable Dokument Format for the Long-term Archiving),

*.XML (Extensible Markup Language Document),

*.FO/*.ZFO (602XML Filler dokument),

*.HTM, *.HTML (hypertextový dokument),

*.ODT (Open Document Text),

*.ODS (Open Document Spreadsheet),

*.ODP (Open Document Presentation),

*.TXT (prostý text),

*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),

*.DOC/*.DOCX (dokument MS Word),

*.XLS/*.XLSX (dokument MS Excel),

*.PPT/*.PPTX (MS PowerPoint Presentation),

*.JPG/*.JPEG/*.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),

*.PNG (Portable Network Graphics),

*.TIF/*.TIFF (Tagged Image File Format),

*.GIF (Graphics Interchange Format),

*.MPEGl/*.MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),

*.WAV (Waveform Audio Format),

*.MP2/*.MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 5 MB.

Bezpečnost datové zprávy dodávané do datové schránky

Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky. Takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

g)         Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD, flash disk, paměťové karty (SD, SDHD, XD).

h)         Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu:

Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

i)          Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě

Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

13. Předpisy
13.1 Nejdůležitější používané předpisy
14. Úhrady za poskytování informací
14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Poskytnuté informaceInformace jsou poskytovány zdarma.
15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

 

Název organizace: Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Veverské Knínice 67 , 664 81 p. Ostrovačice

IČ:09264922

Zřizovatel: Obec Veverské Knínice, Veverské Knínice 260, 664 81 p. Ostrovačice,

IČ: 378640


Ředitel školy:

Mgr. et Mgr. Marie Ambrožová

Veverské Knínice 67

664 81 p. Ostrovačice

IČ: 09264922


Organizační struktura:

 • Mateřská škola - IZO: 107 603 667

 • Školní jídelna - IZO: 103 091 483


Kontaktní údaje:

Mateřská škola

 • Telefon: 547 723 011
 • Mobil:     725 823 266
 • E-mail: mskninice@seznam.cz
 • Web:  mskninice.cz
 • Datová schránka: ID: vm9gaz5
 • Číslo účtu: 123-2234380287/0100

Školní jídelna

 • Telefon: 547 723 012
 • Mobil: 728 961 796
 • Číslo účtu: 123-2347130217/0100