#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Vítáme vás na stránkách MŠ Veverské Knínice 


ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Název školního vzdělávacího programu: "POJĎME SPOLU POZNÁVAT NÁŠ SVĚT"

Motto naší školky:

  "Já jsem školka Slunečnice, ke sluníčku stáčím květ, děti přijmu do náruče, zatočí se s námi svět."

Provozní doba MŠ:

Denně (pracovní dny) mimo státní svátky od 6:30 - 16:30.

Děti se budou scházet do 8:00 (školní řád). V 8:00 se z bezpečnostních důvodů MŠ zamyká.


Obecná charakteristika školy

Mateřská škola byla sloučena spolu se základní školou v jednu organizaci od 1. 1. 2005, dříve byla samostatným subjektem. Od 1. 7. 2020 se stala opět samostatným subjektem a prošla rekonstrukcí. Vybudovalo se nové sociální zařízení pro zaměstnance a venkovní sociální zařízení pro děti. Opravila se terasa a budova získala novou fasádu. Budova mateřské školy se nachází v centru obce za budovou obecního úřadu. Budova školy je dostatečně vzdálená od hlavní silnice a je obklopena zelení. V okolí obce se nachází chráněné území Podkomorské lesy.

Součástí školy je i rozsáhlá školní zahrada, která prošla v posledních letech celkovou rekonstrukcí a její vybavení odpovídá platným předpisům. Součástí zahrady jsou herní prvky jako houpadla, prolézačky a multifukční věž se skluzavkou. Dominantou zahrady je velké pískoviště opatřené ochrannou sítí, které je pravidelně využíváno dětmi.

Mateřská škola je dvoutřídní. Třída v přízemí slouží zároveň jako herna, část jako jídelna a ložnice dětí. Nábytkové vybavení školy je postupně modernizováno a je zcela přizpůsobeno potřebám dětí, kdy jsou všechny hračky a pomůcky volně přístupné dětem. V herně je vybudovaný ateliér, sportovní kout. Koupelna dětí prošla celkovou rekonstrukcí, byl doplněn počet umývadel dětí, podle hygienických norem i poličky zajišťující bezkontaktnost ručníků a kelímků na čištění zubů. Bylo zakoupeno 15 ks lehátek pro děti, nové lůžkoviny.

Druhá třída se nachází v prvním patře. Slouží též jako herna, kde jsou hračky a pomůcky volně přístupny dětem. V herně je ateliér a sportovní kout. Koupelna s platnými hygienickými předpisy. V prvním patře je samostatná ložnice pro děti.

Součástí budovy mateřské školy je i kuchyně.

Mateřská škola se nachází v budově za OÚ Veverské Knínice.


Adresa:

Mateřská škola Veverské Knínice, okres, Brno-venkov, příspěvková organizace,

Veverské Knínice 67,

664 81 Ostrovačice

 

Telefon: 547 723 011, 725 823 266

E-mail: mskninice@seznam.cz

Klíšťata

Informace ohlehdně vytahování klíšťat 

Organizace školního roku 2021/2022

Organizace školního roku 2021/2022 

Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ

Metodický portál RVP - Modul Články

Dokumenty, které se týkají provozu mateřské školy:

Školní vzdělávací program 
Provozní řád
Školní řád 
Čestné prohlášení o nenařízené karanténě
Co potřebuje dítě do MŠ - informace pro rodiče 

Pro rodiče, kteří budou žádat o přijetí ke školnímu vzdělávání:

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka
Dovednosti předškoláka 

Školné

MŠVK_1_2021-školné
Sdělení MŠ - OÚ


Úplata za vzdělávání v předškolním zařízení (tzv. školné).

Výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole stanoví ředitelka školy po projednání se zřizovatelem.


Pro školní rok 2021/2022 je stanovena ve výši 450 Kč na jeden měsíc.

Pokud není přerušen provoz mateřské školy, má zákonný zástupce povinnost hradit tuto úplatu i v případě, že dítě do mateřské školy nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky.

Úplata se provádí každý měsíc, a to do 15. dne kalendářního měsíce trvalým příkazem na účet školy 123 - 2347130217/0100

Pokud zákonný zástupce dítěte ani po písemném upozornění neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, bude ředitelka školy postupovat podle § 35 odst.1 písm. d), Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2023-2024
Rozpočet MŠ pro rok 2022 
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Název

Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
         Zřizovatel: Obec Veverské Knínice, Veverské Knínice 260, 664 81 p. Ostrovačice, IČ: 378640
3. Organizační struktura
 • Mateřská škola - IZO: 107 603 667
 • Školní jídelna - IZO: 103 091 483
4. Kontaktní spojení 

Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Veverské Knínice 67, 664 81 p. Ostrovačice

4.2 Úřední hodiny
 • pondělí – čtvrtek:     7:30 – 15:30
 • pátek:                         7:30 – 14:00
4.3 Telefonní čísla
Mateřská škola
 • Telefon: 547 723 011
 •  Mobil:   725 823 266
   
Školní jídelna
 • Telefon: 547 723 012
 •  Mobil:   728 961 796
4.4 Adresa internetové stránky

www.mskninice.cz

4.5 Adresa e-podatelny

mskninice@seznam.cz

4.6 Další elekronické adresy
4.7 Datová schránka

ID: vn9gaz5

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 123-2234380287/0100

Číslo účtu jídelna: 123-2347130217/0100

6. IČ

09264922

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Rozpočet

Rozpočet

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři mateřské školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři mateřské školy v úředních hodinách.

Postup při podání:

Informace o provozu podatelny

a)         Adresa:

Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Veverské Knínice 67 , 664 81 p. Ostrovačice

IČ: 09264922

telefon: 547 723 011

               725 823 266

 

b)         Úřední hodiny

pondělí – čtvrtek:     7:30 – 15:30

pátek:                         7:30 – 14:00

c)         Elektronická adresa:

mskninice@seznam.cz

d)         Identifikátor datové schránky:

ID datové schránky:  vn9gaz5

e)         Další možnosti elektronické komunikace:

nejsou

f)         Přehled dalších datových formátů obsažených v datové zprávě

Datovými formáty přípustnými pro datové zprávy dodávané do datové schránky jsou:

*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®),

*.PDF/A (Portable Dokument Format for the Long-term Archiving),

*.XML (Extensible Markup Language Document),

*.FO/*.ZFO (602XML Filler dokument),

*.HTM, *.HTML (hypertextový dokument),

*.ODT (Open Document Text),

*.ODS (Open Document Spreadsheet),

*.ODP (Open Document Presentation),

*.TXT (prostý text),

*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),

*.DOC/*.DOCX (dokument MS Word),

*.XLS/*.XLSX (dokument MS Excel),

*.PPT/*.PPTX (MS PowerPoint Presentation),

*.JPG/*.JPEG/*.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),

*.PNG (Portable Network Graphics),

*.TIF/*.TIFF (Tagged Image File Format),

*.GIF (Graphics Interchange Format),

*.MPEGl/*.MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),

*.WAV (Waveform Audio Format),

*.MP2/*.MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 5 MB.

Bezpečnost datové zprávy dodávané do datové schránky

Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky. Takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

g)         Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD, flash disk, paměťové karty (SD, SDHD, XD).

h)         Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu:

Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

i)          Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě

Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

13. Předpisy
13.1 Nejdůležitější používané předpisy
14. Úhrady za poskytování informací
14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Poskytnuté informaceInformace jsou poskytovány zdarma.
15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

 

Název organizace: Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Veverské Knínice 67 , 664 81 p. Ostrovačice

IČ:09264922

Zřizovatel: Obec Veverské Knínice, Veverské Knínice 260, 664 81 p. Ostrovačice,

IČ: 378640


Ředitel školy:

Mgr. et Mgr. Marie Ambrožová

Veverské Knínice 67

664 81 p. Ostrovačice

IČ: 09264922


Organizační struktura:

 • Mateřská škola - IZO: 107 603 667

 • Školní jídelna - IZO: 103 091 483


Kontaktní údaje:

Mateřská škola

 • Telefon: 547 723 011
 • Mobil:     725 823 266
 • E-mail: mskninice@seznam.cz
 • Web:  mskninice.cz
 • Datová schránka: ID: vn9gaz5
 • Číslo účtu: 123-2234380287/0100

Školní jídelna

 • Telefon: 547 723 012
 • Mobil: 728 961 796
 • Číslo účtu: 123-2347130217/0100
Plán naší mateřské školy:
 

Měsíc září:

 • zahájení školního roku 2021/2022

 • logopedické depistáž v MŠ

 • společné pouštění draků
   

Měsíc říjen:

 • pečení štrůdlu

 • spolupráce s rodiči (výroba razítek z brambor)

 • divadlo Hodonín představení Krtek a rytíř

 • logopedická depistáž v MŠ

 • 21.10.  muzikálové představení  - pan Vojkůvka

 • 25.10. oslava svátku Halloween (v kostýmech) a odpolední dýňování s rodiči
   

Měsíc listopad:

 • společné pouštění draků

 • vaření čajů z bylin

 • hledání pokladu se skřítkem Podzimníčkem

 • spolupráce s rodiči (výroba vánočního dárečku pro seniory)

 • 25.11 vánoční focení


Měsíc prosinec:

 • 1.12. mikulášská nadílka

 • 14.12. vánoční pečení perníčků

 • 15.12. rozbalování dárků u stromečku

 • 18.12. vánoční vystoupení dětí z MŠ  na náměstí + vánoční jarmark

 • 22.12. divadlo Hodonín v MŠ představení Krtek a Vánoce


Měsíc leden:

 • 5.1.návštěva místního kostela

 • 6.1.Tři králové - koledování po vsi

 • zimní radovánky - objevování zimních sportů

 • 19.1. lyžování LEMUR (každou středu)


Měsíc únor:

 • lyžování LEMUR (každou středu)

 • 2.2. vaření šípkového čaje

 • 10.2. zimní olympiáda

 • 15.2 návštěva kapličky sv. Ludmily

 • 17.2. barevný den - MODRÁ

 • 23.2. smažení koblihů

 • 24.2. karneval

 • 28.2 vyšetření zraku

 

Měsíc březen:

 • 1.3. vaření šulánků

 • 2.3. návštěva místní knihovny

 • 4.3. návštěva místní ZŠ (předškoláci)

 • 7.3.-11.3. JARNÍ PRÁZDNINY

 • 21.3. vynášení Morany a otvírání zahrady s Jarníčkem

 • 23.3. barevný den - ZELENÁ

 

Měsíc duben:

 • 6.4.   návštěva JZD Říčany

 • 13.4. hledání velikonočních vajec

 • 20.4. návštěva místního kostela

 • 22.4. prohlídka autobusu (p. Kotačka)

 • 25.4. Edukačně-stimulační hodiny pro předškoláky (10 lekcí každé pondělí od 15:00)

 • 27.4. barevný den - ŽLUTÁ (žluté oblečení)

 • 28.4. čarodejnice (kostým)

 

Měsíc květen:

 • 3.5. besídka pro maminky (pouze Veverky v 15:30)

 • 12.5. divadlo Hodonín v MŠ  - Indiánská pohádka cca 60Kč

 • 18.5. společné focení

 • 25.5. barevný den - ČERVENÁ

 • 31.5. výlet  - zámek Milotice (7:15 odjezd) vstup 200Kč+doprava

 

Měsíc červen:

 •  1.6. oslava MDD

 •  8.6. divadlo Rolnička v MŠ představení ,,Cukrárna u čarodějky,,

 • 10.6. zábavní park Permonium Oslavany

 •  22.6. barevný den - RŮŽOVÁ

 •  27.6. výlet dopravní hřiště Pisárky (Městská policie)

 • 30.6. zakončení školního roku zmrzlinovým pohárem v místní restauraci

 

Plán bude postupně doplněn - dle mimořádné situace.

Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do mateřské školy ve Veverských Knínicích  na školní rok 2022/2023 se uskuteční 2. až 6. května 2022.

 

12. 5. 2022

Rozhodnutí o přijetí 

Rozhodnutí o nepřijetí 


Podle § 183 odst.2 č. 561/2004 Sb., školského zákona se rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání oznamuje:

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole –  u vchodu do budovy školy

- na webových stránkách školy

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Povinné předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/22 se týká dětí, narozených v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
Tedy od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení jeho povinné školní docházky. 
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro výše uvedený školní rok. 

Informace

Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Žádost

Dítě by mělo zvládat

 

Zvláštní zápis dětí do Mateřské školy Veverské Knínice, příspěvková organizace, okr. Brno-venkov 
na školní rok 2022/23 se uskuteční 1.až 3.června 2022

(Спеціальна реєстрація дітей в Mateřské školy Veverské Knínice, příspěvková organizace, okr. Brno-venkov
на 2022/23 навчальний рік відбудеться без присутності дітей та їхніх законних опікунів у добу 1-3 червня 2022 року)

Informace
(Інформація)

Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 (11.74 kB)
(Критерії прийому дітей до садочка на 2022/2023 навчальний рік)

Žádost  
(Запит)


Letáky pro rodiče ke stažení
(Листівки для батьків скачати)

1. Které dokumenty obsahují záznamy o stavu očkování?

1._В яких документах є записи про статус щеплень


2. Jak potvrdit údaje o stavu očkování osoby, která je vnitřně vysídlenou osobou na Ukrajině?

2._Як підтвердити вакцинальний статус особи, яка виїхала за межі країни


3. Jak potvrdit očkovací status osoby, která opustila zemi?

3._Як підтвердити вакцинальний статус особи, яка виїхала за межі країни

 

ІНФОРМАЦІЯ про прийом дитини в дошкільний навчальний заклад