#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Vítáme vás na stránkách MŠ Veverské Knínice 

jezecci  Se zvířátky projdem vrátky,     Pomůžou nám s úkoly
  v každém ročním období,        a připraví nás do školy.
  půjdem tam a zase zpátky
  otázky nám zodpoví.  

                       
     Vítáme vás na stránkách Ježečků. Do naší třídy chodí letos 23 dětí. Dva  kamarády ještě neznáme, protože se vzdělávají doma.

     Naše pěkná nová třída se nachází v prvním poschodí mateřské školy . V její jedné části  si hrajeme  s hračkami ,stavebnicemi

     a dovádíme. V druhé části jsou stolečky s barevnými židličkami,kde stolujeme ,kreslíme ,tvoříme a prohlížíme si knížky.

     Ve třetí části najdeme ložničku, ve které děti se svým plyšáčkem odpočívají. Je to třída heterogenní,navštevují ji děti od 4-6let.

 

 

 • 6:30 -7:15    scházení dětí ve třídě Veverek, čas pro volné činnosti, přesun do třídy Ježečků
 • 7:15 -8:45    pitný režim, individuální a skupinové činností
 • 8:45-9:15     hygiena, průběžná svačina
 • 9:15-9:45     individuální a řízené činnosti podle aktuální situace a programu
 • 9:45-11:45   hygiena, převlékání, příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11:45-12:30 hygiena, samostatné prostírání, oběd
 • 12:30-12:45 hygiena, příprava k odpočinku, odchod dětí po obědě
 • 12:45-14:00 odpočinek, četba, klidové činnosti s dětmi 
 • 14:00-14:45 převlékání, hygiena, odpoledne svačina
 • 14:45-16:30 hygiena, volné hry dětí, v případě příznivého počasí, hry na školní zahradě, odchod domů

 

 - volné činnosti (grafomotorika, výtvarná aktivita)

- individuální  nebo skupinové činnosti (komunitní kruh, rozcvička, pohybové, smyslové námětové hry, výtvarné, pracovní činnosti,     jazyková chvilka)

- odpočinek, četba, klidové činnosti s dětmi /prohlížení knížek a časopisů, kreslení

 - pitný režim - děti si podle své potřeby nalévají nápoj během celého dne

10.01.2021

Tří králové

Tří králové

Tradice nás baví.

Detail

25.11.2020

Pořád se snažíme, pracujeme a slavíme

Pořád se snažíme, pracujeme a slavíme

Tvoření nás baví

Detail

15.11.2020

Ježíšek přijel na motorce

Ježíšek přijel na motorce

Firma Makubi a Motorkáři přijeli potěšit děti

Detail

26.10.2020

Pečení štrůdlu

Pečení štrůdlu

To byla velká práce, legrace a dobrota

Detail

26.10.2020

Naše tvoření

Naše tvoření

Podzim - ovoce a zelenina

Detail

Zápis je pro naše předškoláčky vstupní branou do školy. Je to první seznámení se školou a jejím prostředí,ovlivňuje představy
dítěte o škole, jestli se bude na školu těšit nebo naopak se může podílet na obavách dítěte ze školní docházky. Je to mimořádná
    událost v životě dítěte a proto je nutné citlivě vnímat konkrétní dítě,poskytovat mu podněty a klást na něj takové nároky,které jsou v souladu s jeho potřebami a možnostmi.Děti se mohou lišit ve fyzické vyspělosti a v poznávacích předpokladech.
Proto bychom měli společně zvolit takovou cestu /podporu,kvalitu přípravy, klima rodiny i mateřské školy/, která by dítě dovedla do  školy bez potíží a nejlépe s radostí.                   

   

    A co bychom měli děti naučit,aby byly pohybově vyspělé,samostatné v sebeobsluze,aby ovládaly své tělo?

   - házet a chytat míč,udržet rovnováhu na jedné noze,zapnout,rozepnout zip,knoflíky,zavázat si tkaničky,samostatně se oblékat,

     používat správně příbor,umět se vysmrkat,používat toaletní papír, splachovadlo .....

 

    Aby byly citově samostatné a kontrolovaly své chování ?

  - zvládat odloučení od rodičů,vyjadřovat svůj názor, reagovat bez výkyvů nálad,snést drobný neúspěch, dodržovat dohodnutá 

     pravidla....

 

    Aby měly přiměřené jazykové a komunikativní dovednosti?

  - vyslovovat správně hlásky,vyprávět příběh,vést rozhovor,používat neverbální komunikaci ....

 

    Aby ovládaly koordinaci ruky a oka,jemnou motoriku,pravolevou orientaci ?

  - modelovat,stříhat,kreslit, zvládat činnosti s drobnějšími  předměty/korálky,stavebnice/,držet správně tužku třemi prsty,rozeznávat

    geometrické tvary,rozlišovt pravou a levou stranu v prostoru i na těle.....

 

    Aby rozlišovaly zrakové a sluchové vjemy?

  - rozlišovat barvy,velikost,materiál,zvuky, rozkládat a složit slovo ze slabik,najít rozdíly na obrázcích,reagovat srávně na světelné 

   signály....

 

    Aby zvládaly jednoduché myšlenkové operace a orientovaly se v základních matematických pojmech?

   - ukazovat počet na prstech,umět počítat do šesti, třídit předměty podle barvy,tvaru,řešit hádanky,jednoduché slovní příklady,

     rozumět pojmům včera,dnes,zítra a pojmům označující velikost /dlouhý,malý,těžký/....

 

    Aby udržely pozornost  na  určitou dobu a záměrně si pamatovaly a vědomě se učily?

   -  soustředit se na určitou činnost a neodcházet,pamatovat si říkadla, písničky,postupovat podle pokynů,pracovat samostatně 

      a s chutí....

 

    Aby byly přiměřeně sociálně samostatné,schopné soužití s vrstevníky a ve skupině?

   - umět pozravit,požádat a poděkovat za pomoc, navazovat kontakty,vyjednávat,dohodnout se, chovat  se přátelsky,dělit se o hračky,

     brát ohled na druhé....