#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Vítáme vás na stránkách MŠ Veverské Knínice 

jezecci  Se zvířátky projdem vrátky,     Pomůžou nám s úkoly
  v každém ročním období,        a připraví nás do školy.
  půjdem tam a zase zpátky
  otázky nám zodpoví.  

                       
     Vítáme vás na stránkách Ježečků. Do naší třídy chodí letos 23 dětí . K zápisu půjde 17 předškoláků.

     Naše pěkná nová třída se nachází v prvním poschodí mateřské školy . V její jedné části  si hrajeme  s hračkami ,stavebnicemi

     a dovádíme. V druhé části jsou stolečky s barevnými židličkami,kde stolujeme ,kreslíme ,tvoříme a prohlížíme si knížky.

     Ve třetí části najdeme ložničku, ve které děti se svým plyšáčkem odpočívají. Je to třída heterogenní,navštevují ji děti od 4-7 let.

      Ve třídě Ježečů se snažíme děti seznamovat s tím, co je důležité pro život a jsme připraveni pomoci dětem,pokud to potřebují.

 

 • 6:30 -7:15    scházení dětí ve třídě Veverek, čas pro volné činnosti, přesun do třídy Ježečků
 • 7:15 -8:45    pitný režim, individuální a skupinové činností
 • 8:45-9:15     hygiena, průběžná svačina
 • 9:15-9:45     individuální a řízené činnosti podle aktuální situace a programu
 • 9:45-11:45   hygiena, převlékání, příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11:45-12:30 hygiena, samostatné prostírání, oběd
 • 12:30-12:45 hygiena, příprava k odpočinku, odchod dětí po obědě
 • 12:45-14:00 odpočinek, četba, klidové činnosti s dětmi 
 • 14:00-14:45 převlékání, hygiena, odpoledne svačina
 • 14:45-16:30 hygiena, volné hry dětí, v případě příznivého počasí, hry na školní zahradě, odchod domů

 

 - volné činnosti (grafomotorika, výtvarná aktivita)

- individuální  nebo skupinové činnosti (komunitní kruh, rozcvička, pohybové, smyslové námětové hry, výtvarné, pracovní činnosti,     jazyková chvilka)

- odpočinek, četba, klidové činnosti s dětmi /prohlížení knížek a časopisů, kreslení

 - pitný režim - děti si podle své potřeby nalévají nápoj během celého dne

06.01.2022

Tříkrálové koledování

Tříkrálové koledování

6.1.2022

Detail

05.01.2022

Návštěva místního kostela

Návštěva místního kostela

5.1.2022

Detail

04.01.2022

Vánoční besídka

Vánoční besídka

15.12.2021

Detail

04.01.2022

Divadlo 22.12. 2021

Divadlo 22.12. 2021

Krtek a Vánoce

Detail

08.12.2021

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš, andílek a 125letý lucifer

Detail

12.11.2021

Podzimníčkova stezka

Podzimníčkova stezka

zamykání zahrady

Detail

07.11.2021

Strašidelné hraní

Strašidelné hraní

Bylo to v kostýmech náročnější.

Detail

06.11.2021

Motorkáři přijeli

Motorkáři přijeli

Dovezli nám dárky.

Detail

06.11.2021

Dušičky

Dušičky

Navštívili jsme místní hřbitov.

Detail

06.11.2021

Dušičkové tvoření

Dušičkové tvoření

Trochu jsme strašili.

Detail

Zápis je pro naše předškoláčky vstupní branou do školy. Je to první seznámení se školou a jejím prostředí,ovlivňuje představy
dítěte o škole, jestli se bude na školu těšit nebo naopak se může podílet na obavách dítěte ze školní docházky. Je to mimořádná
    událost v životě dítěte a proto je nutné citlivě vnímat konkrétní dítě,poskytovat mu podněty a klást na něj takové nároky,které jsou v souladu s jeho potřebami a možnostmi.Děti se mohou lišit ve fyzické vyspělosti a v poznávacích předpokladech.
Proto bychom měli společně zvolit takovou cestu /podporu,kvalitu přípravy, klima rodiny i mateřské školy/, která by dítě dovedla do  školy bez potíží a nejlépe s radostí.                   

   

    A co bychom měli děti naučit,aby byly pohybově vyspělé,samostatné v sebeobsluze,aby ovládaly své tělo?

   - házet a chytat míč,udržet rovnováhu na jedné noze,zapnout,rozepnout zip,knoflíky,zavázat si tkaničky,samostatně se oblékat,

     používat správně příbor,umět se vysmrkat,používat toaletní papír, splachovadlo .....

 

    Aby byly citově samostatné a kontrolovaly své chování ?

  - zvládat odloučení od rodičů,vyjadřovat svůj názor, reagovat bez výkyvů nálad,snést drobný neúspěch, dodržovat dohodnutá 

     pravidla....

 

    Aby měly přiměřené jazykové a komunikativní dovednosti?

  - vyslovovat správně hlásky,vyprávět příběh,vést rozhovor,používat neverbální komunikaci ....

 

    Aby ovládaly koordinaci ruky a oka,jemnou motoriku,pravolevou orientaci ?

  - modelovat,stříhat,kreslit, zvládat činnosti s drobnějšími  předměty/korálky,stavebnice/,držet správně tužku třemi prsty,rozeznávat

    geometrické tvary,rozlišovt pravou a levou stranu v prostoru i na těle.....

 

    Aby rozlišovaly zrakové a sluchové vjemy?

  - rozlišovat barvy,velikost,materiál,zvuky, rozkládat a složit slovo ze slabik,najít rozdíly na obrázcích,reagovat srávně na světelné 

   signály....

 

    Aby zvládaly jednoduché myšlenkové operace a orientovaly se v základních matematických pojmech?

   - ukazovat počet na prstech,umět počítat do šesti, třídit předměty podle barvy,tvaru,řešit hádanky,jednoduché slovní příklady,

     rozumět pojmům včera,dnes,zítra a pojmům označující velikost /dlouhý,malý,těžký/....

 

    Aby udržely pozornost  na  určitou dobu a záměrně si pamatovaly a vědomě se učily?

   -  soustředit se na určitou činnost a neodcházet,pamatovat si říkadla, písničky,postupovat podle pokynů,pracovat samostatně 

      a s chutí....

 

    Aby byly přiměřeně sociálně samostatné,schopné soužití s vrstevníky a ve skupině?

   - umět pozravit,požádat a poděkovat za pomoc, navazovat kontakty,vyjednávat,dohodnout se, chovat  se přátelsky,dělit se o hračky,

     brát ohled na druhé.... 

 

 

Milí rodiče,

jak jistě víte z nařízení vlády, je mateřská škola plošně uzavřena

od 1. 3. – 21. 3. 2021.

 

Mateřská škola má povinnost ve vymezených mimořádných situacích distančně vzdělávat děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti -„Předškoláci“- mají také povinnost se distančně vzdělávat. Pojem distanční vzdělávání znamená „vzdělávání na dálku“.

 

Vzhledem k věku dětí bude z naší strany postačující, pokud budeme prostřednictvím domluvené komunikace předávat tipy na tematicky zaměřené aktivity, vhodné pro domácí prostředí, jednou týdně.

 

Zadávané aktivity budou cíleně rozvíjet grafomotoriku, matematické představy, sluchové a zrakové vnímání, paměť, řečový projev, jemnou motoriku, logické myšlení. Dané materiály vám přijdou e-mailem. Pracovní listy, omalovánky, výtvarné tvoření dětí založíte do pevných složek a po skončení distančního vzdělávání přinesete do mateřské školy.

Složky si děti podepíšou.

Materiály budou zasílány všem Ježečkům, u mladších dětí se nebude jednat o distanční vzdělávání, ale o nadstandardní činnost a vstřícný krok naší MŠ. Po mladších dětech nemůžeme vyplňování pracovních listů požadovat.

V případě potřeby je možné vám materiály dopravit v tištěné podobě domů (pouze pro předškoláky).

 

 Hodnocení výsledků distančního vzdělávání proběhne v MŠ po jeho ukončení (výstavka prací dětí na nástěnce).

Rádi vám poradíme – mskninice@seznam.cz nebo na tel. čísle.

NA CESTĚ POZNÁNÍM BUDE VÁS I DĚTI DOPROVÁZET JEŽEČEK DUPÁLEK!!