#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Vítáme vás na stránkách MŠ Veverské Knínice 

jezecci  Se zvířátky projdem vrátky,     Pomůžou nám s úkoly
  v každém ročním období,        a připraví nás do školy.
  půjdem tam a zase zpátky
  otázky nám zodpoví.  

                       
     Vítáme vás na stránkách Ježečků. Do naší třídy chodí letos 23 dětí . K zápisu půjde 17 předškoláků.

     Naše pěkná nová třída se nachází v prvním poschodí mateřské školy . V její jedné části  si hrajeme  s hračkami ,stavebnicemi

     a dovádíme. V druhé části jsou stolečky s barevnými židličkami,kde stolujeme ,kreslíme ,tvoříme a prohlížíme si knížky.

     Ve třetí části najdeme ložničku, ve které děti se svým plyšáčkem odpočívají. Je to třída heterogenní,navštevují ji děti od 4-7 let.

      Ve třídě Ježečů se snažíme děti seznamovat s tím, co je důležité pro život a jsme připraveni pomoci dětem,pokud to potřebují.

 

 • 6:30 -7:15    scházení dětí ve třídě Veverek, čas pro volné činnosti, přesun do třídy Ježečků
 • 7:15 -8:45    pitný režim, individuální a skupinové činností
 • 8:45-9:15     hygiena, průběžná svačina
 • 9:15-9:45     individuální a řízené činnosti podle aktuální situace a programu
 • 9:45-11:45   hygiena, převlékání, příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11:45-12:30 hygiena, samostatné prostírání, oběd
 • 12:30-12:45 hygiena, příprava k odpočinku, odchod dětí po obědě
 • 12:45-14:00 odpočinek, četba, klidové činnosti s dětmi 
 • 14:00-14:45 převlékání, hygiena, odpoledne svačina
 • 14:45-16:30 hygiena, volné hry dětí, v případě příznivého počasí, hry na školní zahradě, odchod domů

 

 - volné činnosti (grafomotorika, výtvarná aktivita)

- individuální  nebo skupinové činnosti (komunitní kruh, rozcvička, pohybové, smyslové námětové hry, výtvarné, pracovní činnosti,     jazyková chvilka)

- odpočinek, četba, klidové činnosti s dětmi /prohlížení knížek a časopisů, kreslení

 - pitný režim - děti si podle své potřeby nalévají nápoj během celého dne

30.06.2022

Zmrzlinový pohár

Zmrzlinový pohár

Sladká tečka :-)

Detail

28.06.2022

Dopravní výuka_ Brno Riviéra

Dopravní výuka_ Brno Riviéra

Stali se z nás na chvíli řidiči

Detail

13.06.2022

8.6. Divadlo Rolničky

8.6. Divadlo Rolničky

Představení ,,Cukrárna u čarodějky,,

Detail

13.06.2022

Permonium Oslavany

Permonium Oslavany

Plnili jsme úkoly, abychom vysvobodili vílu Permínu.

Detail

02.06.2022

Výlet - zámek Milotice

Výlet - zámek Milotice

Na chvíli se z nás stali princové a princezny.....

Detail

01.06.2022

Děti mají svátek

Děti mají svátek

Parádní projížďka, ledňák ... Děti si svůj den užily :-)

Detail

31.05.2022

Zámek Milotice

Zámek Milotice

Princové a princezny

Detail

25.05.2022

Červený den

Červený den

Všechno se to červená.

Detail

16.05.2022

Prohlídka autobusu + jarní procházka

Prohlídka autobusu + jarní procházka

Jedemeeeee

Detail

13.05.2022

Indiánská pohádka

Indiánská pohádka

Přijelo nás pobavit divadélko Hodonín

Detail

Zápis je pro naše předškoláčky vstupní branou do školy. Je to první seznámení se školou a jejím prostředí,ovlivňuje představy
dítěte o škole, jestli se bude na školu těšit nebo naopak se může podílet na obavách dítěte ze školní docházky. Je to mimořádná
    událost v životě dítěte a proto je nutné citlivě vnímat konkrétní dítě,poskytovat mu podněty a klást na něj takové nároky,které jsou v souladu s jeho potřebami a možnostmi.Děti se mohou lišit ve fyzické vyspělosti a v poznávacích předpokladech.
Proto bychom měli společně zvolit takovou cestu /podporu,kvalitu přípravy, klima rodiny i mateřské školy/, která by dítě dovedla do  školy bez potíží a nejlépe s radostí.                   

   

    A co bychom měli děti naučit,aby byly pohybově vyspělé,samostatné v sebeobsluze,aby ovládaly své tělo?

   - házet a chytat míč,udržet rovnováhu na jedné noze,zapnout,rozepnout zip,knoflíky,zavázat si tkaničky,samostatně se oblékat,

     používat správně příbor,umět se vysmrkat,používat toaletní papír, splachovadlo .....

 

    Aby byly citově samostatné a kontrolovaly své chování ?

  - zvládat odloučení od rodičů,vyjadřovat svůj názor, reagovat bez výkyvů nálad,snést drobný neúspěch, dodržovat dohodnutá 

     pravidla....

 

    Aby měly přiměřené jazykové a komunikativní dovednosti?

  - vyslovovat správně hlásky,vyprávět příběh,vést rozhovor,používat neverbální komunikaci ....

 

    Aby ovládaly koordinaci ruky a oka,jemnou motoriku,pravolevou orientaci ?

  - modelovat,stříhat,kreslit, zvládat činnosti s drobnějšími  předměty/korálky,stavebnice/,držet správně tužku třemi prsty,rozeznávat

    geometrické tvary,rozlišovt pravou a levou stranu v prostoru i na těle.....

 

    Aby rozlišovaly zrakové a sluchové vjemy?

  - rozlišovat barvy,velikost,materiál,zvuky, rozkládat a složit slovo ze slabik,najít rozdíly na obrázcích,reagovat srávně na světelné 

   signály....

 

    Aby zvládaly jednoduché myšlenkové operace a orientovaly se v základních matematických pojmech?

   - ukazovat počet na prstech,umět počítat do šesti, třídit předměty podle barvy,tvaru,řešit hádanky,jednoduché slovní příklady,

     rozumět pojmům včera,dnes,zítra a pojmům označující velikost /dlouhý,malý,těžký/....

 

    Aby udržely pozornost  na  určitou dobu a záměrně si pamatovaly a vědomě se učily?

   -  soustředit se na určitou činnost a neodcházet,pamatovat si říkadla, písničky,postupovat podle pokynů,pracovat samostatně 

      a s chutí....

 

    Aby byly přiměřeně sociálně samostatné,schopné soužití s vrstevníky a ve skupině?

   - umět pozravit,požádat a poděkovat za pomoc, navazovat kontakty,vyjednávat,dohodnout se, chovat  se přátelsky,dělit se o hračky,

     brát ohled na druhé.... 

 

 

Milí rodiče,

jak jistě víte z nařízení vlády, je mateřská škola plošně uzavřena

od 1. 3. – 21. 3. 2021.

 

Mateřská škola má povinnost ve vymezených mimořádných situacích distančně vzdělávat děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti -„Předškoláci“- mají také povinnost se distančně vzdělávat. Pojem distanční vzdělávání znamená „vzdělávání na dálku“.

 

Vzhledem k věku dětí bude z naší strany postačující, pokud budeme prostřednictvím domluvené komunikace předávat tipy na tematicky zaměřené aktivity, vhodné pro domácí prostředí, jednou týdně.

 

Zadávané aktivity budou cíleně rozvíjet grafomotoriku, matematické představy, sluchové a zrakové vnímání, paměť, řečový projev, jemnou motoriku, logické myšlení. Dané materiály vám přijdou e-mailem. Pracovní listy, omalovánky, výtvarné tvoření dětí založíte do pevných složek a po skončení distančního vzdělávání přinesete do mateřské školy.

Složky si děti podepíšou.

Materiály budou zasílány všem Ježečkům, u mladších dětí se nebude jednat o distanční vzdělávání, ale o nadstandardní činnost a vstřícný krok naší MŠ. Po mladších dětech nemůžeme vyplňování pracovních listů požadovat.

V případě potřeby je možné vám materiály dopravit v tištěné podobě domů (pouze pro předškoláky).

 

 Hodnocení výsledků distančního vzdělávání proběhne v MŠ po jeho ukončení (výstavka prací dětí na nástěnce).

Rádi vám poradíme – mskninice@seznam.cz nebo na tel. čísle.

NA CESTĚ POZNÁNÍM BUDE VÁS I DĚTI DOPROVÁZET JEŽEČEK DUPÁLEK!!