Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017 je vyvěšeno na webových stránkách obce na adrese e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah268_3.pdf&original=Rozpo%C4%8Dtov%C3%A9+opat%C5%99en%C3%AD+3-+2017.pdf

Cesta: obecni-urad/rozpocet-rozpoctovy-vyhled-rozpoctova-opatreni-zaverecny-ucet-1/, v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Veverské Knínice.

Vyvěšeno: 25. 4. 2017

Datum sejmutí: 2. 2. 2018

Zpět